Dobrodošli na naši spletni strani - 歡迎來到我們的網頁

Mednarodna konferenca `Razvoj demokracije`


12.09.2013

V hotelu City bo 3. in 4. septembra 2013 potekala mednarodna konferenca z naslovom "Razvoj demokracije", ki jo skupaj organizirajo Drtvo slovensko-tajvanskega prijateljstva, Tajvanska fundacija za demokracijo in Inštitut Nove revije/Zavod za humanistiko.

Na mednarodni konferenci želimo soočiti poglede na razvoj demokracije v različnih okoljih, zlasti pa bi radi predstavili razmišljanja vrhunskih strokovnjakov iz razvitih držav in novih demokracij iz Evrope in Azije.

Po padcu berlinskega zidu so nekdanje socialistične države v Evropi vzpostavile politični pluralizem in oblikovale demokratične institucije, kot obstajajo v razvitih demokracijah. Po dobrih dveh desetletjih življenja v demokratičnem okolju ugotavljamo, da institucije demokratične države sicer delujejo, vendar z velikimi nihanji in deviacijami, ki v javnosti sprožajo nezadovoljstvo in nezaupanje v institucije oblasti. Tudi v nekaterih razvitih demokratičnih državah se srečujejo s podobnimi težavami. Gospodarska kriza razkriva ranljivost demokratičnih institucij in odpira vprašanja ustreznosti sedanje ureditve.

Republika Kitajska – Tajvan je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja stopila na pot demokratizacije, postala ena najbolj razvitih držav, ki se je uspešno odzvala na vplive zunanjega političnega in gospodarskega okolja ter brez večjih težav prebrodila krize.

Zgodovinska dejstva kažejo, da le demokratična oblika državne ureditve omogoča gospodarski razvoj in spoštovanje človekovih pravic, vendar pa se prav zaradi številnih deviantnih pojavov sprožajo vprašanja o tem, ali demokratična ureditev, kot jo poznamo danes, potrebuje korak naprej ali pa celo nazaj.

Vljudno vabljeni!

Program konference najdete v priponki!

Postanite Član
Postanite član Društva slovensko – tajvanskega prijateljstva, izpolnite pristopno izjavo.
Vas zanima Tajvan? Preberite si nekaj osnovih podatkov o Tajvanu, kratek oris njegove zgodovine, najdete pa lahko tudi koristne naslove in povezave. Več
O Tajvanu