Dobrodošli na naši spletni strani - 歡迎來到我們的網頁

Ustanovljen Tajvanski raziskovalni center


17.08.2009

V avgustu mesecu je bil ustanovljen Tajvanski raziskovalni center v sodelovanju s Sinološkim društvom Yuan z namenom širitve in utrjevanja sodelovanja med Slovenijo in Tajvanom na vseh področjih, še posebno pa v akademskih, izobraževalnih in raziskovalnih sferah. Predvidene dejavnosti in cilji centra so predvsem:

  • razvoj programa tajvanskih študij (predavanja na dodiplomskem in podiplomskem nivoju)
  • izobraževanje (organiziranje predavanj) in strokovno-znanstveno raziskovanje
  • posredovanje informacij o Tajvanu ter nudenje informativnega materiala (prospekti, revije, knjige)
  • informiranje o aktualnih dogodkih na Tajvanu
  • podpora akademskih aktivnosti kot so izmenjava študentov in učiteljev, sodelovanje pri raziskavah, prirejanje delavnic, seminarjev, konferenc in drugih prireditev (razstav, koncertov, filmskih večerov, ipd)
  • povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini
  • priprava in izdelava publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki

Več informacij o delu centra, ki ga vodi dr. Saša Istenič, najdete na www.tajvan.si

Postanite Član
Postanite član Društva slovensko – tajvanskega prijateljstva, izpolnite pristopno izjavo.
Vas zanima Tajvan? Preberite si nekaj osnovih podatkov o Tajvanu, kratek oris njegove zgodovine, najdete pa lahko tudi koristne naslove in povezave. Več
O Tajvanu